Introductie

Sabine Lichtenstein is te Jerusalem geboren, volgde haar schoolopleiding in Nederland en België en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij promoveerde (Literaire Polyfonie; een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns Der Erwählte). Ze was docent aan de Hogeschool der Kunsten Amsterdam (afdeling Conservatorium Hilversum), redactielid van diverse tijdschriften en als artistiek en pr-medewerker verbonden aan diverse orkesten. Na bijna dertig jaar als musicoloog aan de Universiteit van Amsterdam te hebben gewerkt, verzorgt ze daar thans gastcolleges. Binnen en buiten academisch kader verschenen en verschijnen er van haar hand regelmatig publicaties in binnen- en buitenlandse (vak)tijdschriften. Naast de voordrachten op nationale en internationale congressen en conferenties, geeft ze al decennia lang lezingen en concertintroducties voor belangstellenden in concertgebouwen en operatheaters, voor profit- en non-profit-organisaties, verenigingen, besloten clubs enzovoorts. Momenteel verzorgt zij regelmatig concert-introducties voor o.a. de Philharmonie Haarlem.