Introductie

Foto: Elisabeth Beelaerts

Sabine Lichtenstein is te Jerusalem geboren, volgde haar schoolopleiding in Nederland en België en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij promoveerde (Literaire Polyfonie; een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns Der Erwählte). Ze was redactielid van Mens & Melodie, muziekcriticus voor Het Parool, docent aan de Hogeschool der Kunsten Amsterdam (afdeling Conservatorium Hilversum), artistiek en pr-medewerker bij diverse orkesten en gedurende bijna drie decennia staflid aan het Instituut voor Muziekwetenschap van de UvA. Binnen en buiten academisch kader verschenen en verschijnen er van haar hand regelmatig publicaties in binnen- en buitenlandse (vak)tijdschriften. (zie pagina “Publicaties”.) Naast de voordrachten op nationale en internationale congressen en conferenties, geeft ze al decennia lang lezingen en concertintroducties voor belangstellenden in concertgebouwen en operatheaters, voor profit- en non-profit-organisaties, verenigingen, besloten clubs enzovoorts.