Stijl en planning

Enkele voordrachten hebben het karakter van een college, maar de meesteSabine Lichtenstein zijn bedoeld en opgezet voor een publiek zonder muzikale voorkennis maar met muzikale belangstelling of nieuwsgierigheid. Sommige presentaties eigenen zich echter beter voor concertgangers, die gewend zijn aan beluistering van muziek, andere weer bijzonder goed voor kenners van aanleunende terreinen (recht, beeldende kunst etc.) die in sommige lezingen ter sprake komen. Bepaalde presentaties zijn vooral geschikt als voorbereidingen op een concert, andere meer als verluchtende onderbreking of afsluiting van een congres of feestelijke gelegenheid, weer andere als hoofdbestanddeel bij regelmatige bijeenkomsten. Enzovoorts.
De meeste concertinstellingen en bedrijven vragen om een lezing als luchtig en plezierig onderdeel van een dag(deel) maar willen geen “borrelpraat” horen. Daarom wordt in alle lezingen gestreefd naar een combinatie van kennisverrijking en ontspanning. De lezingen zijn onderhoudend, niet inspannend voor de toehoorders en niet gespeend van humor, terwijl ze de luisteraars tevens “iets meegeven” en hun interesse voor het onderwerp wekken of bevredigen. Deze combinatie vereist van de spreker gedegen voorbereiding. De presentatie is daarmee in overeenstemming. Er wordt niet gesproken voor de vuist weg en “met de handen in de zakken”.
Alle presentaties van langer dan 15 minuten worden voorzien van audio-visuele illustraties en klinkende muziekvoorbeelden.
Indien gewenst, kan er tijd worden gereserveerd voor vragen of discussie achteraf.
Nadere informatie over de (afzonderlijke) lezingen en adviezen bij het maken van een keuze, worden graag per e-mail of in een oriënterend (telefonisch of ‘live’) gesprek verstrekt. Zie onder contact.
 

Zij die de spreekster  in actie willen zien, zijn in dit en het volgende seizoen welkom bij de volgende openbare lezingen:

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven, Kleine Zaal
 • Dinsdag 17 september 2019, 20u-21.30u: Cursus Geschiedenis van de kamermuziek dl. 1 Van de middeleeuwen tot Haydn
 • Dinsdag   24 september 2019, 20u-21.30u: Cursus Geschiedenis van de kamermuziek dl. 2: Van Haydn tot de nieuwe tijd
Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
 • Woensdag 11 december 2019, 17.30u-18.30u: Over een weeshuis, erbarmen, een roodharige blufgozer en veel muziek.
Spui 25, Amsterdam
 • Vrijdag 17 januari 2020, ’s middags: lezing van ca. 20 minuten over Glucks Alceste. (mini-congres onder ausp. van KCO en UvA)
Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam
 • Zondag 26 januari 2020: Kwartet-biënnale. Inleiding tot het strijkkwartet-concert. Meer informatie volgt.

 

Schriftelijke reacties van pers en publiek:

  • “Helaas heb ik het begin van de inleiding/voordracht gemist die Mevrouw Lichtenstein hield vooraf aan de opera-voorstelling Rigoletto. (…) Naar mijn mening is de inhoud van Mevrouw Lichtenstein’s verhaal interessant voor de operaliefhebber en ik ben er van overtuigd dat u velen een plezier zult doen als deze voordracht gepubliceerd zou worden (…).” (2 december 2004 aan DNO)
  • “Hierbij wil u laten weten vorige week woensdag zeer tevreden huiswaarts te zijn gekeerd. Niet alleen door het overtuigende optreden van het St. Petersburgs, maar zeker ook door de inleiding vooraf. Na een eerdere teleurstellende inleiding door (…) nu een wetenswaardig verhaal met een heldere lijn en een prettige presentatie.” (21 januari 2008)
  • “Hierbij willen wij graag Sabine Lichtenstein (en daarmee DNO) complimenteren met de toelichting op de Entführung aus dem Serail. De inleidster bediende zich van verschillende invalshoeken, musicologisch, cultuurfilosofisch en sociaal psychologisch. Zij plaatste onder andere de gesproken rol in een breder perspectief en betrok de actualiteit erbij in een humoristisch en helder betoog. Ook gezien de reacties van het aandachtige publiek, zien wij haar gaarne terug.” (16 februari 2008)
  • “Vooraf aan het concert was er een interessante lezing over de geschiedenis van het orgel door musicologe Sabine Lichtenstein. Haar verhaal, ondersteund door mooie dia-foto’s en luistervoorbeelden, gaf een fraai beeld van de ontwikkeling vanaf de Romeinse tijd tot het heden. Voor de lezing was veel belangstelling.” (Haarlems Dagblad 15 mei 2008)
  • “We vonden de inleiding op Die Schöpfung van Haydn heel leuk en instructief. Hierdoor kreeg het concert een verdieping en hebben we nog meer genoten van de mooie muziek.” (14 oktober 2008)
  • “Na de inleiding zeiden mij vrouw en ik tegen elkaar dat uw inleiding (…) met kop en schouders uitstak/uitsteekt boven wat wij doorgaans bij de inleidingen beluisteren (…)” (okt. 2009)
  • “Het is zonder twijfel de meest interessante, boeiende en humoristische toelichting bij een recital van Eliane die ik ooit onder handen kreeg.” (oktober 2009)
  •  “Ik heb genoten van uw verhaal, begeleidende muziek, entourage, illustraties enz. Maar geroerd raakte ik door uw betrokkenheid die u bij de muziek liet zien. Veel dank. Een volgende lezing zal ik zeker ook proberen bij te wonen.” (december 2009)”
  •  “Met veel plezier heb ik gisteren geluisterd naar uw lezing over Beethoven. Mijn complimenten!!! Onderhoudend, helder en zeer toegankelijk.” (febr. 2012)
  •  “4 mei 2011 was een gedenkwaardige avond voor mijn man en mij. Uw lezing over de onderduikperiode van uw vader bij Bomans was indrukwekkend. We zullen het niet snel vergeten.” (6 mei 2012 [sic])
  •  “Sabine Lichtenstein vermeldt dit soort intrigerende wetenswaardigheden in haar aansprekende lezing. (…) Zo komt Wolfgang [Amadeus Mozart] opeens heel dichtbij.” (Haarlems Dagblad 17 maart 2014)
  •  “Luisteren naar mensen met kennis van zaken is zo’n bezigheid, waaraan ik veel plezier beleef. Zonder enige bescheidenheid durf ik te beweren, dat ik nu meer weet dan in februari. Drie mensen hebben daar met name aan bijgedragen. Sabine Lichtenstein, musicologe, gaf een lezing op het Mozartfestival. Zij vertelde over de politieke implicaties van Mozart’s operawerken en de beroemde aria van de Koningin van de Nacht, die symbool staat voor het belachelijk maken en uitzwaaien van de 17e eeuw, het Ancien Regime en verwelkomen van De Verlichting.” (Haarlem XL, maart 2014)
  •  “In haar inspirerende lezing legt Sabine Lichtenstein uit (…)” (Haarlems Dagblad 26 oktober 2015)
  •  “U heeft (…)  over de Mattheus Passie gesproken en daar veel dingen over gezegd die mij zeer boeiden. Na de lezing mocht ik nog even met u praten, waaraan een goede herinnering.” (april 2017)
  •  Je gaf een fantastische voordracht [over Bach], leerzaam, levendig en inspirerend. Ook ik kreeg complimentjes dat ik je had gevonden. Iedereen die ik sprak was enthousiast over de inhoud. (december 2017)
  •  Het was een GEWELDIGE lezing [over de Hebrew Melodies]! [We] hebben heel veel geleerd. Het was een heel boeiend verhaal met prachtige muzikale illustraties. (december 2017)
  •  Schreef/ zei ik je al dat ik je lezing een echt mooie poging vond om met lichte toets een kunstenaar [Liszt]  te duiden, die ongelofelijk ver boven het maaiveld is uitgekomen? (januari 2018)